ภาพกิจกรรม
 
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ปี 2561
นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อันประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง พร้อมทั้งสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)”เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลภายนอกได้เห็นถึงความพร้อมรับผิดของผู้บริหาร ในการที่จะบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ทนต่อการทุจริต ณ.ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 

 
เอกสารการดำเนินการ ITA ปี2561

27 มีนาคม 2561  โพสโดย monchaiplc   (อ่าน 357)

16 มีนาคม 2561  โพสโดย monchaiplc   (อ่าน 226)

16 มีนาคม 2561  โพสโดย monchaiplc   (อ่าน 163)ประกาศเจตนารมณ์ฯผู้บริหารสสจ.สุรินทร์ "สุจริตตามรอยพ่อ  ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2560 ...
02 มีนาคม 2560  โพสโดย psarun   (อ่าน 521)

ประกาศสป.สธ ป้องกันทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยปี 2560
02 มีนาคม 2560  โพสโดย psarun   (อ่าน 226)

อัลบั้มภาพกิจกรรม
  
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสาร ITA อ่าน 1983