หน้าหลัก โครงการอบรมเครือข่ายนักกฎหมายด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


 
โครงการอบรมเครือข่ายนักกฎหมายด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2558
วันที่  22 – ๒4  กรกฎาคม  ๒๕๕8  จำนวน  ๓ วัน   ณ ห้องประชุมรัตนสุวรรณ   
โรงแรมทองธารินทร์   จังหวัดสุรินทร์
 
โพสโดย : psarun วันที่ 2015-11-03 อ่าน 266
© copyright 2013 งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์